Menu Content/Inhalt
Strona główna
Ogólnopolska konferencja naukowa - Opole, 16-17.11.2011 r. | Drukuj |
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II", która odbędzie się 16-17 listopada 2011 r. Organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu sześćdziesięciolecia działalności Biblioteki.
   Konferencja będzie kontynuacją sesji, która odbyła się w 2001 r. w ramach obchodów pięćdziesięciolecia Biblioteki Głównej UO. Wygłoszone wówczas referaty dotyczyły efektów działalności bibliotecznej uzyskanych poprzez wprowadzenie reorganizacji i unowocześnienia metod pracy na rzecz czytelników. 
   Szeroki zakres tematyczny pozwoli na uczestniczenie w konferencji dyrektorom i pracownikom bibliotek wszystkich typów.
 
   Zakres tematyczny obejmuje:
  1. Usługi biblioteczne - usuwanie barier w dostępie do zbiorów i informacji naukowej.
  2. Efektywność i jakość w działalności biblioteki szkoły wyższej.
  3. Innowacyjne doświadczenia w zakresie organizacji i zarządzania w bibliotece szkoły wyższej.
 
 Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela sekretarz konferencji:
• mgr Katarzyna Mazur-Kulesza konfbg@uni.opole.pl, tel. 77 401 6145
 
Image
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement